IDG Relate2change OSLO HUB

Working for a sustainable future through Inner Development Goals

IDG Relate2change OSLO HUB er en non-profitt forening, registert i frivillighetsregisteret. Vi sprer informason om IDG gjennom å samarbeide med organisasjoner og bedrifter, og arrangerer gjerne Hubmøter ute hos organisasjoner. Vi kan initiere og/eller være med på prosjekter som på andre måter støtter informasjonspredning og implementering av The Inner Developement Goals (IDG). Vi har våre Hubmøter ute hos bedrifter, sjekk vårt program på nettsiden, og meld deg på:   https://www.relate2change.com/projectsBli medlem:

Du kan nå bli medlem i foreningen/hubben, gå inn påwww.relate2change.com og gå på fanen: Become a member, så kan du melde deg på og betale årsabbonnement, Så kan vi sammen jobbe for IDG for å nå SDG. Du kan også melde deg på nyhetsbrevet på websiden. IDGRelate2change OSLO HUB samarbeider med øvrige i Norge, samt hubber internasjonalt. Hubbene i Norge samarbeider i alt IDG arbeidet. Vi finnes også på Instagram: www.instagram.com/relate2change_idg, Linkedin og facebook. Der vil det legges ut bilder fra arrangementer. Følge også Relate2change_IDG på Linkedin.

Join us!


How It All Started


Stemningsrapport fra HUBmøte som IDG Relate2change OSLO HUB arrangerte sammen med AFF, i deres lokaler. Vi informerte om IDG, og AFFs Hans Morten Skivik og MAren Haugeto fasiliterte et utdrag av AFFs Vinn Vinn program, for å utforske dimensjonen #Thinking. Det ble et engasjerende møte.


Vil du arrangere HUBmøte i din organisasjon/bedrift.

IDG Relate2change OSLO HUB er en HUB i den globale bevegelsen Inner Development Goals (IDG) som er anerkjent av Europaparlamentet som et viktig måte å nå SDG målene. Endring starter med indre bærekraft.


Transformational Skills for Sustainable Development


Les mer om den non-profitt bevegelsen som nå raske sprer seg. Det er nå 430 hubber i 60 nasjoner, og det er 8 i Norge. Les mer:


www.innerdevelopmentsgoals.orgSe IDG videoen her:

Someone saying something nice about what you do is priceless. Click here to add a quote from a customer or a fan.

Daniel Nicholson

Painter